13.03.2013 12:53

Kuş cenneti ve bitki türü zengini

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları'nı Koruma Genel Müdürlüğü'nce Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde 'Özel Çevre Koruma Bölgesi Habitat ve Tür Koruma İzleme Projesi' kapsamında yapılan çalışmalarda, yöreye özgü 494 bitki, 12 sürüngen, 83 kuş ve 25 memeli türleri tespit edildi.
Bölgeye özgü karakteristik bitki türleri arasında Dikmen alıcı, düğün çiçeği, gelincik badem, ölmez otu ve sevgi çiçeğinin ön planda geldiği belirtildi. Proje sonucunda endemik bir tür olan sevgi çiçeğinin bulunduğu alanlarda koruma ve izleme çalışmalalarının yapılması, yöre halkının bilinçlendirilmesi ve sevgi çiçeğinin tanıtılması amaçlanıyor. Proje kapsamında bölgede Mogan gölü yüzey temizliği, göl etrafı katı atıkların toplanması ile birlikte bölge halkına okullarda eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Bakanlık tarafından Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yapılan arazi çalışmalarında 493 bitki türünün bulunduğu ve 47'sinin endemik olduğu belirtildi. Çalışmalar sonucu 3 tane iki yaşamlı tür, 83 farklı kuş türü, 25 memeli türü, 12 farklı sürüngen türü ve 13 farklı balık türünün de tesbit edildiği belirtildi. İlçedeki zengin biyolojik çeşitliliği koruyabilmek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliği halinde su kaynakları, altyapı, tarımsal kirlilik, erozyon, biyoçeşitlilik gibi konulara Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Habitat ve Tür Koruma izleme Projesi gerçekleştirildi.

Mogan ve Eymir Gölleri ile sulak alanlarda 227 kuş türü tarafından barınma, üreme, konaklama amaçlı kullanılan ve Türkiye'de Ramsar'a aday gösterilen önemli kuş alanları arasında yer aldığı ifade edildi. Bu kuş türlerinin 40'ının bölgede ürediği, 30'unun bütün yıl gözlenmekte olduğu, diğerlerinin ise göç zamanı veya sadece göl çevresinde görüldüğü tespit edildi.

Gölbaşı İlçesi Koruma, Geliştirme ve Turizm Derneği Başkanı İsa Ömercan, Gölbaşı'nın, Başkentin doğal botanik parkı olmaya aday olduğunu belirterek, "Özel Çevre Koruma Kurumu betonlaşmanın önüne geçtiği sürece ilçeamizde doğal yaşam alanları her zaman var olacaktır" dedi.
Bayram TÜRKMEZ / GÖLBAŞI (Ankara), (DHA)